Jokaz » Specials » Ezelsbruggetjes
Ervaar de waarde van schrijven

Het gemak van ezelsbruggetjes

Het gemak van ezelsbruggetjes Ezelsbruggetjes zijn ontzettend handig! Een ezelsbruggetje wordt bedacht, omdat regels en wetten in bepaalde (school)vakken erg moeilijk zijn om te onthouden. Het is natuurlijk fijn als mensen hun ezelsbruggetjes met elkaar willen delen. Je kunt ze gebruiken voor het leren van een examen of gewoon voor het dagelijks leven. Kortom: voor elk vak zijn vele ezelsbruggetjes voor handen.

Wat is een ezelsbruggetje?

Een ezelsbruggetje is een techniek voor het onthouden van moeilijke zaken; met een moeilijk woord: mnemotechniek (ja, het is goed gespeld). Nu denk je natuurlijk: wat is dat voor een raar woord: mnemotechniek. Mnemo komt uit het oud-Grieks. Mnèmè betekent namelijk: ‘herinnering’ of ‘geheugen’. Mnemotechniek is dus een techniek om zaken te herinneren. En dat is precies wat je met een ezelsbruggetje wil bereiken!
Het ezelsbruggetje werd al in de Middeleeuwen gebruikt door leerlingen van bijvoorbeeld de taal Latijn, maar waarschijnlijk bestonden er ook al bruggetjes in de oudheid; ook al bestond de naam ezelsbruggetje nog niet in het Latijn of Grieks.

Hebben ezelsbruggetjes nut?

Ja, ezelsbruggetjes hebben nut, maar het onthouden van de ezelsbruggetjes is soms moeilijker dan de regels die je moet leren. Het is voor veel mensen fijner om de ezelsbruggetjes zelf te verzinnen, omdat ze menen de bruggetjes dan beter onthouden. Andere mensen vinden het gemakkelijker de ezelsbruggetjes van anderen te gebruiken, omdat deze meestal wel het handigst en het meest voor de hand liggend zijn.
Op de middelbare school worden de ezelsbruggetjes al vanaf de eerste klas verzonnen en vaak worden ze ook gedeeld met anderen. Zo belanden ze uiteindelijk op internet en kan iedereen ze gebruiken. Velen gebruiken de ezelsbruggetjes ook daadwerkelijk voor toetsen, schriftelijke overhoringen, proefwerken en zelfs voor examens. Iedereen heeft er wel enkele, zoals TVTAS (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog), wat één van de bekendste ezelsbruggetjes is.

Waarom is het een ‘ezelsbruggetje’?

Een ezel is een dier die maar een klein pad nodig heeft om zich te verplaatsen. Een dunne plank over een ravijn is voor een ezel al genoeg om aan de overkant te komen: het is dus een echte brug over een ravijn. Een ezelsbruggetje wordt in de volksmond gebruikt voor een (smalle, gemakkelijke, andere) weg waarmee je je eindpunt haalt.
Het zou eigenlijk net zo goed een hondsbruggetje kunnen heten!

U kunt hieronder ezelsbruggetjes vinden. Ze zijn per vak gesorteerd.
Ezelsbruggetjes – Biologie

Ezelsbruggetjes – Biologie

Biologie is een vak dat elke leerling van de middelbare school moeten hebben (gehad). Maar dit vak kent nogal wat moeilijke regels. Daarom zijn ezelsbruggetjes bij dit vak erg handig. Bij biologie den…
Ezelsbruggetjes – Duits

Ezelsbruggetjes – Duits

Het Duits is natuurlijk een taal die erg lijkt op het Nederlands, maar de regels moeten toch onthouden worden. Zeker de naamvallen achter de voorzetsels zijn moeilijk te onthouden. Bekijk daarom deze…
Ezelsbruggetjes – Muziek

Ezelsbruggetjes – Muziek

Muziek maken is ontzettend leuk, maar soms is de theorie en het lezen van de muziek moeilijk. Daarom zijn er ezelsbruggetjes voor de muziek! Om een muziekinstrument te bespelen moet je natuurlijk note…
Ezelsbruggetjes – Natuurkunde

Ezelsbruggetjes – Natuurkunde

Natuurkunde is een vak waarbij je heel veel formules moet kennen. Vaak vergeet je dan ook of je nu moest delen, vermenigvuldigen, optellen of aftrekken. Daarom zijn ezelsbruggetjes ontzettend handig.…
Gepubliceerd door Jokaz op 10-09-2010. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!